استقلال و پرسپولیس در آستانه محرومیت

 باشگاه استقلال و پرسپولیس پس از پایان لیگ سال گذشته قراردادى با شرکت آلفا براى سفر به کانادا و امریکا و اردوى چند روزه اى در این دو کشور منعقد کردند که با نرفتن این دو تیم به کانادا و امریکا شرکت آلفا با ضرر مالى بسیارى مواجه شده است به همین دلیل شرکت آلفا قصد دارد با شکایت به فیفا ضرر مالى خود را از این راه جبران کند.گفتنى است دو تیم استقلال و پرسپولیس یک بار دیگر هم پیش از این با شرکت آلفا قرارداد بسته بودند که به دلیل برخى مشکلات قرارداد خود را فسخ کرده بودند.

/ 0 نظر / 2 بازدید