صدر جدول را براى پرسپولیس آماده کنید

افشین قطبى طى اظهارنظرى گفت:پرسپولیس در شیراز فقط به ۳ امتیاز فکر مى کند و به دنبال سومین پیروزى پیاپى خود در لیگ برتر است. وى همچنین عنوان کرد : پرسپولیس طى ۲ هفته گذشته روى نوار پیروزى گام برداشته و بازیکنان ما نشان دادند که قلب شیر دوباره بیدار شده و براى قهرمانى در لیگ برتر آماده است،
به همین دلیل من اعتقاد دارم که نباید تحت هیچ شرایطى در شیراز امتیاز از دست بدهیم.براى تیم مقاومت احترام بالایى قائل هستیم و اعتقاد داریم که این تیم در شهر خودش بازى بسیار خوبى انجام مى دهد اما ما باید در شیراز پیروز شویم و به روند بسیار خوبمان ادامه دهیم. وى ادامه داد: در این بازى ما کریمى را در اختیار نداریم و این موضوع روى کار تیم تاثیر منفى مى گذارد اما بازیکنان با انگیزه بسیار بالایى که دارند اجازه نمى دهند که هیچ چیز روى بازى آنها تاثیر منفى بگذارد

مقاومت سپاسی-پرسپولیس

پنج شنبه      ساعت         ١۴:۴۵

/ 4 نظر / 26 بازدید
رامین محمدی

متشکر از سایت شما

رامین محمدی

و در ضمن نتیجه ی پرسپولی و مقاومت را بنویسید

hamed

.....?????......................????? ..????????............???????? ??????????....?????????? ???????????.?????????? ..???????????????????? ....??????????????????? ........????????????????? ..............????????????? ....................????????? ........................?????? ...........................???? ............................??? .............................?? ..............................? ............................? .........................? ......................? ..................? .............? .........? ......? ....? ......?.......................?....? ..........?..............?...............? ..............?......?.....................? ...................?........................? ................?.......?..............? ..............?.............?....? .............? ...........? ..........? .........? .........? ..........? ............ خواستم بگم آپم سر بزني خوشحالم مي کني!