آخرین اولتیماتوم باشگاه پرسپولیس به دستیار قطبی

در شرایطی که باشگاه پرسپولیس به تمامی تعهدات خود در خصوص مارکو دستیار برزیلی افشین قطبی عمل کرده، اما این مربی به بهانه فوت پدرش همچنان در برزیل بسر می‌برد که این موضوع باعث ناراحتی مسئولان پرسپولیس شده است.

باشگاه پرسپولیس نیز طی چند روز گذشته برای حضور مارکو در ایران آخرین اولتیماتوم را صادر کرد و مارکو باید براساس آخرین اولتیماتوم طی امروز یا فردا وارد ایران شود.

مجید فرخزادی سخنگوی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با تایید این خبر به ایپنا گفت:‌ "باشگاه برای مارکو یک منزل مسکونی تهیه کرد، بخش زیادی از مبلغ قرار داد وی را پرداخت کرد و حتی برای این مربی برزیلی یک دستگاه خودرو به همراه راننده نیز تهیه کردیم، ولی مارکو به بهانه فوت پدرش به برزیل رفته و خیلی بیشتر از آن چیزی که توافق شده بود در کشورش مانده است."

وی ادامه داد:‌ "ما آخرین اولتیماتوم را به او دادیم و اگر وی طی امروز یا فردا وارد ایران نشود تصمیم جدی و جدید اتخاذ می‌کنیم."

/ 0 نظر / 4 بازدید