وکیل باپتیستا : همه چیز تمام شده است .

 سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان رسانه های اسپانیایی از توافق رسمی میان رئال مادرید و رم بر سر باپتیستا با حدود ۱۳ میلیون یورو ایجاد شد .
رمی های پس از پیوستن آمانتینو مانسینی به اینتر در طول تایستان به دنبال یک مهاجم جدید بودند .
پس از آن که آنها در جذب آدریان موتو ناکامک ماندن مدتهاست که خواهان جذب خولیو باپتیستا هستند .
دیروز ظهر دنیل پراده یکی از مدیران ارشد رم به مادرید سفر کرد تا کار انتقال باپتیستا به رم را قطعی کند .
ارنستو برونزتی به سایت کالچیو گفت : همه چیز تمام است . گزارشهای اسپانیا حقیقت دارند .
دستمزد باپتیستا حدود ۳ میلیون یورو در سال اعلام شده است

/ 0 نظر / 4 بازدید