پرسپولیس و برق شیراز

پرسپولیس - برق شیراز

ساعت ١۶:۴۵

ترکیب پرسولیس

مهدی واعظی، علیرضا محمد، سپهر حیدری، فرانک آتسو ، پژمان نوری، ایوان پتروویچ، مازیار زارع، مجتبی شیری، کریم باقری، علی کریمی و علیرضانیکبخت واحدی.

/ 0 نظر / 18 بازدید