ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل پاس همدان

میثاق معمار زاده، بهادر عبدی، سپهر حیدری، نبی ا... باقری ها، علیرضا محمد، مازیار زارع، کریم باقری، حسین بادامکی، پژمان نوری، ایوان پترویچ و علیرضا واحدی نیکبخت.

/ 0 نظر / 2 بازدید