دایی: کریم باقری را هم دعوت می‌کنم

وی در ادامه درباره دعوت از بازیکنان دیگر بهاردوی تیم ملی به ویژه پس از آسیب دیدگی آندرانیک تیموریان و خداحافظی علی کریمیگفت: من همه بازی های لیگ را تماشا می‌کنم، باید بگویم که بازیکنان آماده زیادی درلیگ وجود دارند که می‌توانند به تیم ملی دعوت شوند که می‌توانم از بازیکنانی همانندمحمد محمدی از پیکان، مهدی شیری و فرید عابدی از برق شیراز و میثم بائو از ابومسلمرا نام ببرم. اینها بخشی از بازیکنانی هستند که در آینده می‌توانند به تیم ملی دعوتشوند. با این حال در حال حاضر به دلیل فرصت کمی که در اختیار داریم نمی‌توانم درترکیب تیم تغییر عمده‌ای را ایجاد کنم.

دایی درباره "کریم باقری" نیز گفت: با اوصحبت کردهام. او به تیم ملی دعوت خواهد شد. اگر امروز در تمرینات نیست به خاطر مصدومیتش است. باقری را پس از رفع مصدومیت دعوت خواهم کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره ی کره شمالیحریف روز چهارشنبه تیم ملی ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 هم گفت: اینتیم را به خوبی آنالیز کرده‌ایم، آنها در کارهای هجومی بسیار خوب هستند و از خطحمله خوبی برخوردارند. آنها در خط حمله از سه بازیکن بسیار خوب برخوردارند با اینحال در کارهای دفاعی بسیار آسیب پذیر هستند. نقطه قوت کره شمالی ضد حمله‌های خطرناکآنهاست.

دایی درباره این بازی ادامه داد: اینکه مردمانتظار داشته باشند برابر کره شمالی به پیروزی برسیم با توجه به اینکه این بازی درخانه انجام می‌شود انتظار به جایی است. از همه می‌خواهم برای حمایت از تیم ملی بهورزشگاه بیایند و تیم ملی را همچون همیشه حمایت کنند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به رخدادهای اخیرباشگاه سایپا اشاره کرد و گفت: در بازی با کوروفچی اشتباهاتی صورت گرفت که نبایدانجام می‌شد. اختلاف سایپا با این تیم 8 گل نبود حتی تیمی از لیگ دو ایران هم ازآنها 8 گل نمی‌خورد. با این حال من هم جزئی از باشگاه سایپا هستم و به عنوان عضویاز هیات مدیره این باشگاه در اشتباه‌های آنها دخیل هستم. با این حال من در چند روزگذشته در خارج از کشور بوده‌ام و در تصمیم گیریهای آنها و در جلسه‌های هیات مدیرهشرکت نداشتم با این همه تصمیم‌های آنها را می‌پذیرم.

دایی درباره سایپا همچنین گفت: در نشست هیات مدیرهتصمیم گرفته شده تا لیتبارسکی در تیم بماند و به کارش ادامه دهد ضمن آنکه جوادمنافی و فروزانی به عنوان دستیار بار دیگر با او کار خواهند کرد.

دایی درباره دعوت از بازیکنان خط دفاعی سایپا باتوجه به عملکرد آنها در چند بازی اخیر هم گفت: مبنای دعوت بازیکنان دو تیم ملیشایستگی آنها بوده است. همه آنهایی که به تیم ملی دعوت شده‌اند شایستگی دعوت راداشته‌اند.

در تمرینات تیم ملی بازیکنانی که در بازی روز چهارشنبه پرسپولیس و ابومسلم خراسانشرکت داشتند به طور جداگانه به انجام ریکاوری مشغول بودند . دیگر بازیکنان پس ازگرم کردن به دو گروه تقسیم شدند و این دو گروه از بازیکنان زیر نظر علی دایی وافاضلی به انجام کار با توپ و تمرین پاسکاری پرداختند

/ 1 نظر / 4 بازدید
کمال

این علی دایی هم داره شورش رو در میاره. ...[قهر]