اسپانسر پرسپولیس پنج شنبه معرفى مى شود/شهاب خودرو، LG یا شرکت فرانسوى

اسپانسر جدید پرسپولیس روز پنج شنبه و از میان سه گزینه مطرح شده معرفى مى شود. پرسپولیسى ها که حساسیت زیادى در این باره به خرج داده و پیش از این هم اعلام کرده بودند که عجله اى براى انتخاب اسپانسر ندارند، آخر هفته در این باره تصمیم گیرى مى کنند. در جلسه پنج شنبه هیات مدیره که قرار است در غیاب محمد آخوندى برگزار شود، مدیران پرسپولیس شرایط سه گزینه پیشنهادى یعنى شرکت LG، شهاب خودرو و شرکت تولیدى لوازم خانگى فرانسوى را مورد بررسى قرار مى دهند و درخصوص انتخاب اسپانسر جدید این تیم تصمیم گیرى خواهند کرد.
/ 0 نظر / 2 بازدید