حضور کمرنگ عابدزاده / قطبی: کار او محدود نشده است

تمرین امروز پرسپولیس از ساعت 10 صبحدر زمین مجموعه ورزشی شرکت واحد برگزار شد. در ابتدای تمرین بازیکنان بادویدن به دور زمین بدن‌های خود را گرم کرده و سپس زیر نظر افشین پیروانینرمش‌های سبک را در مدل‌های مختلف تمرین کردند.
پیروانی از بازیکنان می‌خواست که با تحرک بیشتر در تمرین خود را برای دیدار سخت روز شنبه مقابل تیم پاس همدان آماده کنند
. سپس به دستور افشین قطبی بازیکنان در قالب سه گروه تمرین آقا وسط را انجام دادند.

قطبی برای دومین بار بود که اینتمرین را در دستور کار بازیکنان پرسپولیس طی روزهای گذشته قرار می‌داد. اوبه دو گروهی که توپ را در اختیار داشتند، بر تعداد پاس‌های سریع و بیشترتاکید کرد و مدام می‌گفت که از یکدیگر فاصله بگیرید و پاس‌های سالم بدوناشتباه به یکدیگر دهید.
قطبی پاس‌های سالم بازیکنان را شمارش می‌کرد و بازیکنان موفق‌تر را به شدت تشویق می‌کرد
.
افشین پیروانی نیز در حین این
تمرین علیرضا محمد را از جمع بازیکنان خارج کرد و برای انجام تمریناتاختصاصی به نزد پزشک تیم فرستاد و خودش به جای او در جمع بازیکنان تمرینکرد.
دروازه‌بان‌های تیم پرسپولیس نیز امروز به طور اختصاصی با کوسامارکو و احمدرضا عابدزاده تمرین کردند
.
نکته جالب توجه تمرین امروز حضور پررنگ کوسا در نقش تمرین دهنده دروازه‌بان‌ها و حضور کمرنگ عابدزاده در این تمرینات بود
. افشین قطبی پس از پایان تمرینامروز در این باره گفت: "عابدزاده مربی دروازه‌بان‌هایپرسپولیس است و شخصیت بزرگی دارد، از طرفی کوسا نیز دستیار فنی من است کهدر مواقعی به کمک عابدزاده رفته و زمانی دیگر برای تمرین‌دهی بازیکنان بهکمک من می‌آید. حضور پررنگ امروز او در تمرین دادن به دروازه‌بان‌های تیمربطی به محدود شدن فعالیت عابدزاده در نقش مربی دروازه‌بان‌ها ندارد."
در مرحله‌ی بعدی بازیکنان
تمرینی ترکیبی را زیر نظر قطبی در نیمه‌ای از زمین انجام دادند، بدین گونهکه دو سوم بازیکنان در قالب دو گروه از جناحین وظیفه‌ی حرکت، دادن پاس‌ ودر نهایت سانتر روی دروازه را بر عهده داشتند؛ چهار بازیکن دیگر که کریمباقری، نیکبخت واحدی، خیرخواه و فرضیات بودند وظیفه‌ی ضربه به سمت دروازهرا بر عهده داشتند و در مقابل سپهر حیدری و نبی‌الله باقری‌ها سعی داشتنداز زدن ضربات آنها جلوگیری کنند.
در این تمرین دو دروازه‌بان به
طور نوبتی درون دروازه می‌ایستادند و دروازه‌بان دیگر در نیمه‌ی دیگری اززمین به طور اختصاصی با کوسامارکو تمرین می‌کرد. افشین قطبی در این تمرینمدام بر دادن پاس‌های محکم و سریع از سوی بازیکنان تاکید می‌کرد و به آنهامی‌گفت که جایگیری یکدیگر را به خوبی در زمین بشناسند.
پیروانی نیز در جریان این
تمرین نکات فنی را به مهاجمین و بعضا به دروازه‌بانان گوشزد می‌کرد وعابدزاده نیز تنها نظاره‌گر کار بازیکنان پرسپولیس بود.
درآخرین مرحله از تمرین امروز
پرسپولیس بازیکنان در قالب دو تیم نفرات اصلی و ذخیره با یکدیگر در دوتایم پانزده‌ دقیقه‌یی فوتبال بازی کردند؛ قطبی در نیمه‌ی دوم جای نیکبختو خیرخواه را با یکدیگر عوض کرد و هر از چند گاهی دستور توقف بازی را دادهونکات تاکتیکی را به بازیکنان گوشزد می‌کرد.
نیکبخت واحدی در زمانی که در
ترکیب بازیکنان ذخیره قرار داشت در بعضی مواقع از اشتباهات مدافعین تیمذخیره‌ها اظهار ناراحتی می‌کرد که افشین پیروانی او را به آرامش بیشتردعوت می‌کرد.
مازیار زارع تنها گل این بازی دست گرمی را به ثمر رساند
.
همچنین کوسا و عابدزاده در حین این تمرین به طور اختصاصی مهدی واعظی را تمرین می‌دادند
.
تمرین امروز بازیکنان تیم فوتبال
پرسپولیس در ساعت 11 و 30 دقیقه به پایان رسید. ابراهیم توره به دلیلسرماخوردگی تنها غایب امروز سرخ‌پوشان بود.
حدود 30 نفر از هواداران پرسپولیس تمرین بازیکنان تیم‌شان را از نزدیک نظاره‌گر بودند
.
آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس پیش از دیدار هفته‌ی دوم لیگ برتر مقابل تیم پاس همدان عصر فردا (جمعه) برگزار خواهد شد

/ 0 نظر / 4 بازدید