نتایج بازهای دیشب مقدماتی جام جهانی 2010

دانمارک ٣ - مالت ٠

سوئد ٠ - پرتغال ٠

لهستان ٢ - چک ١

آلمان ٢ (پودولسکی ٩ - بالاک ٢٨)- روسیه ١ (آرشاوین ۵١)

ترکیه ٢ - بوسنی ١

استونی ٠ - اسپانیا ٣ (خوانیتو٣۴ - ویا ٣٨ - پویول ۶٩)

*انگلستان ۵ (فردیناند ۵٢ - کوچما گل به خودی ۶۴ -رونی ٧۶ و ٨۶ - دفو ٩٠)

  قزاقستان ١

اوکراین ٠ - کرواسی ٠

رومانی ٢ (پتره ۵ - گویان ١٧ )  فرانسه ٢ (ریبری٣٧-گورکف۶٩)

بلغارستان ٠ - ایتالیا ٠

هلند ٢ ( ماتسیسن ١۵ - هانتلار ۶۵ ) ایسلند ٠

آرژانتین ٢ ( مسی ۵ - آگرو ١٢ ) اروگوئه ١ ( لوگانو ٣٩)

/ 0 نظر / 4 بازدید